Jak připravit harmonogram projektu?

Všichni víme že kvalitní příprava je nejcennější základ všeho. Když se dobře připravíme na projekt, úkol nebo si jen dobře naplánujeme den, pomůže nám to s organizací která je základ.

organizace

S tím vším Vám v Projektově můžeme pomoci, tak aby plánování pro vás byla hračka.

projekotve riadenie

U nás nikdy nevidíme problém zda jste začátečník v projektovém managementu, neboli zkušený projektový manažer, protože Projektově je přizpůsobené pro všechny kteří si chtějí zjednodušit svoji práci.

Nejprve zapište úkoly

S Projektově si snadno a na pár kliknutí můžete vytvořit harmonogram svého projektu. Nejprve využijete myšlenkovou mapu úkolů v projektu. Do ní své myšlenky vložíte, uspořádáte a tím vlastně zorganizujete. A věřte nám, že to zvládne i úplný začátečník.

1️⃣ Prvním krokem je zadat úkoly do myšlenkové mapy. Říká se, že každý dokáže sníst slona, jen jen musí nakrájet na malé kousky. Tak i vy, přes myšlenkovou mapu rozdělíte sebe větší projekt až na úkoly, které můžete naplánovat. A takhle jednoduše jste si podle standardů projektového řízení vytvořili WBS projektu.

myšlenková mapa úkolů v projektu
myšlenková mapa úkolů v projektu


Děsí vás že je to složité? Nebojte, nejste sami...
Zamluvte si školení Projektově do vaší firmy.
Rezervovat

U nás to není žádný problém a už vůbec nemusíte být žádný IT pokročilý technik aby jste to zvládli. Systém vás vždy naviguje krok po kroku aby jste to zvládli co nejjednodušší cestou, taky máme skvělé kolegy které v případě potřebné konzultaci s vámi proberu krok po kroku jak takovou šablonu vytvořit.

Plánujte s Ganttovým diagramem

2️⃣ Možná jste ještě neslyšeli o super věci na plánování projektů o Ganttovém diagramu.

Ganttův diagram je nástroj pro vizualizaci plánování a sledování projektů. Je pojmenován po Henrym Ganttovi, který ho poprvé použil v průběhu 20. století. Ganttův diagram zobrazuje časovou osu ve formě horizontálních pruhů, přičemž každý pruh představuje jednu úlohu nebo aktivitu projektu. Pomůže vám to určit si časové hranice, které na projekt potřebujete aby jste měli vše včas a dobře naplánované.

Každý úkol nebo činnost v projektu je zobrazena jako pruh na Ganttově diagramu. V levé části je vidět název úkolu, jeho začátek a termín, v pravé části obdélník, který reprezentuje časový rozsah, ve kterém se má daný úkol provést.

Ukázka Ganttova diagramu
Ukázka Ganttova diagramu

Na horizontální ose je zobrazen časový rozsah projektu. Může se jednat o dny, týdny, měsíce nebo jiné časové jednotky, v závislosti na délce projektu a jeho specifikacích.

Ganttův diagram umožňuje zobrazit závislosti mezi úkoly. Lze použít šipky nebo jiné symboly k vyjádření vztahů mezi jednotlivými úkoly, například ukazovat, že jeden úkol musí být dokončen před zahájením jiného.

V Projektově je Ganttův diagram v průběhu projektu automaticky aktualizovaný. Jakmile vy nebo řešitel úkolu zaznačíte pokrok v úkolu, nebo označíte úkol jako splněný, obarví se zeleně.
Tímto způsobem můžete vizuálně sledovat zda projekt postupuje dle plánu.

Opakuje se Vám zadání projektu?

Hotový projekt si můžete zkopírovat a vytvořit z něj šablonu. Příště pak stačí další projekt založit ze šablony a podle potřeby doplánovat.

Šablona úkolu Vám usnadní práci, protože až příště budete zakládat projekt, tak například Petr z Projekce bude automaticky řešitelem projekčních úkolů.

Začněte řídit kdo, co a kdy má dělat.

Úkolování a plánování je prostě někdy namáhavá dřina ale nic co by se nedalo zvládnout. Za pomocí plánování jsi tak jednoduše uděláte harmonogram a vždy přesně vidíte kdo a kdy má na čem dělat už nebudete muset vše dokola hlídat a připomínat.

Plánujte na základě perfektního přehledu ve firmě, no guess work.

Připravte svůj první harmonogram ve zkušební verzi online
Zkusit zdarma
Silvia Urdová
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.