Recept na úspěšný projekt!

Zaručené tipy a triky na úspěch Vašeho projektu

Samozřejmě každý, kdo začíná s projektem, touží po úspěchu svého projektu. Jak na jeho úspěch?

Úspěšný projekt je vždy kombinací dobře promyšleného plánu s efektivním řízením a dobrou znalostí řešení problémů, protože existuje zlaté pravidlo, že neexistuje projekt bez problémů.

Přinášíme hlavní ingredience projektového receptu. Dále doplňujte dle vlastního uvážení. Kombinujte, míchejte, až projekt přivedete k dokonale úspěšnému projektu..

Projektový recept

Komunikace

  • 500 gramů komunikace

Základ každého projektu. S tím jsou spojené pravidelné porady, meetingy, aby měl vždy celý projektový tým přehled o novinkách a změnách.

Pro projekt je nesmírně důležité pravidelně komunikovat. Definujte týmu jasně a zřetelně role a odpovědnosti. Vyhnete se tak otázkám, co mám dělat?

Na každé poradě je pomocníkem report úkolů. Výpis úkolů, který přehledně zobrazuje vykonanou práci v týmu. Protože v Projektově vždy jasně a zřetelně vidíte, kdo má co hotovo, kdo potřebuje pomoc nebo kdo nepracuje.

Určitě oceníte i možnost komentování úkolů. Zejména když se na úkolu podílí více lidí, máte možnost informovat se navzájem.

Pro Vás to znamená dokonalý přehled.

S tím je spojená motivace týmu, motivujte svůj tým pravidelně pochvalami nad dobře odvedenou prací.

Cíl

  • 400 gramů jasných cílů

Stanovte si jasný cíl. Vy, jako projektový manažer, jste hodnocen na základě splnění cíle projektu.

Cíl projektu je vždy přesně definován v každé smlouvě o projektu. Ve smlouvě je definováno co má být dodáno, v jakém čase a za kolik finančních prostředků.

Špičkový poradci doporučují mít rezervy v projektu. Při definici cílů myslete na rezervy. Nejen na finanční, ale také časové, abyste neporušili smlouvu.

Při vytváření projektů v Projektově využijte modul rozpočtu svého projektu. Zadávejte nejen plánovaný rozpočet, ale také skutečné náklady, zaplacené faktury, vyplacené mzdy atd., abyste si vedli přesnou evidenci.

Recept na úspěch

Plán

  • 300 gramů plánování

Jakmile máte zadání připraveno, pokračujte přípravou plánu projektu. Společně s týmem připravte přehlednou mapu úkolů v projektu. Začněte hlavními úkoly, milníky a ty rozdělujte na menší a menší části až dostanete konkrétní úkoly ke splnění.

Následně k úkolům přidejte začátky a termíny a vytvořte tak harmonogram projektu. Pro naplánování úkolů v čase je vhodným nástrojem Ganttův diagram.

Pro kontrolu naplánovaného projektu můžete použít SWOT analýzu a detailně rozebrat faktory rizik projektu. Na základě analýzy rizik pak můžete připravit variantní plány projektu.

Chyby

  • 200 gramů učení se z chyb

Pokud dojde k chybám nebo k problémům, berte to jako součást rizik. Problémy vždy detailně analyzujte a poučte se z nich.

Víme, že se to lehko říká a o to hůř praktikuje. Zvlášť když chyby mají negativní vliv na motivaci. Nemusíte se ale bát upravit svůj přístup na základě zkušeností z chyb.

Projektové koření

Zainteresované strany

  • 100 gramů zainteresovaných stran v projektu

Ve zadání projektu jsou vždy jasně dané strany, které se účastní projektu. Informujte všechny pravidelně o novinkách a průběhu projektu. Získávejte jejich zpětnou vazbu k průběhu projektu.

Pokud má dojít k zásadní změně v projektu, konzultujte ji se zainteresovanými stranami a nechte si ji schválit investorem. Vy, coby manažer projektu, máte svůj pracovní prostor vymezený milníky projektu. Každé posunutí milníku je nutné si nechat posvětit.

Jen díky informacím můžete udržet kvalitu projektů v jasné linii.

Pamatujte si, že každý projekt je jedinečný. Důležité je být flexibilní k změnám a projektu jako takovému, protože projekt je jako živý organismus.
Může růst, když nastanou nečekané události, nebo naopak zmenšuje se, když vše harmonicky funguje.

Projektové koření

Řídit projekty jako profesionál? Žádný problém. Vyzkoušejte na 14 aplikaci zdarma...
Jdu do toho
Silvia Urdová
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.