1. Provozovatel internetové aplikace Projektově.cz (dále jen „Projektově.CZ“) je společnost Projektově.CZ s.r.o. (dále jen provozovatel)
 2. Provozovatel prohlašuje, že systém Projektově.CZ není standardním prodejem licencí software, ale pouze zajištěním technického zázemí pro provoz open-source projektu Redmine uvolněném pod licencí GNU General Public License v2 (GPL).
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na krátkodobá omezení dostupnosti systému z důvodů upgrade a údržby systému.
 4. Za standardní způsoby komunikace provozovatele s uživateli jsou považovány: Aktuality na prezentačních stránkách www.projektove.cz a na přidružených profilech v sociálních sítích. Ve výjimečných případech provozovatel bude informovat uživatele prostřednictvím emailu.
 5. Pro minimalizaci možného zneužití přístupových údajů, využívá Projektově.CZ výhradně šifrované spojení.
 6. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit proti ztrátě či zneužití.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či zrušit jakoukoliv registraci uživatele, jestliže se uživatel pokusil o získání neoprávněného přístupu k informacím nebo o narušení stability a chodu systému Projektově.cz.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo při přechodu na vyšší verzi, zprovoznit novou verzi na nové adrese a informovat uživatele tímto standardním způsobem komunikace.
 9. Provozovatel negarantuje legislativně-právní správnost systému.
 10. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené používáním systému, za ztrátu či zneužití uložených dat.
 11. Provozovatel poskytuje aplikaci "tak jak je", vzhledem k použití open-source systému negarantuje plnou funkcionalitu systému. Při zjištění jakýchkoliv nedostatků se však zavazuje tyto nedostatky opravit, a to v co nejkratším časovém horizontu.
 12. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu v aplikaci Projektově.CZ uvedl nebo uvede, neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah účtu editovat ani monitorovat s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 13. Provozovatel neručí za poskytování informací uživatelem třetí straně, případně mezi uživateli navzájem.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými uživatel pracuje a to pouze pro provozní statistické údaje.
 15. Provozovatel využívá soubory cookies dle Zásad použití souborů cookies.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen systému Projektově.cz. V případě změn tarifů, jsou stávající předplacené registrace převedeny automaticky na nejbližší vyšší tarif po dobu platnosti původního předplacení.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu "Všeobecných obchodních podmínek" bez předchozího upozornění.