Jak Henry Gantt neobjevil Ganttův diagram.

Stoletý příběh vynálezu, bez kterého si dnes nedovedeme představit projektové řízení.
Věděli jste, že jeden z nejstarších diagramů nebyl vynalezen člověkem, po kterém se jmenuje? Objevte tajemství Henryho Gantta a jeho metody. Asi vás také překvapí, v kolika významných projektech byl za 121 let tento diagram použit.

Jak pan Adamiecki neuspěl

V roce 1910 Henry Gantt zveřejnil diagram, kterému se od té doby říká Ganttův. Ovšem ve skutečnosti první diagram tohoto typu vytvořil už v roce 1896 Polák Karol Adamiecki. Ten však svoji práci publikoval pouze polsky nebo rusky a o cizojazyčnou propagaci neusiloval. Gantt pravděpodobně polský vynález neznal a jeho objev získal celosvětový úspěch právě proto, že ho propagoval v anglickém jazyce. Navíc se nikdy nesnažil o jeho patentování nebo ochranu autorských práv. Vzory dával každému, kdo si o ně řekl a také je zveřejňoval v odborných časopisech. Ganttův diagram byl v průběhu let použit při mnoha unikátních projektech.

Henry Laurence Gantt

Narodil se v roce 1861 v Marylandu v USA. Pracoval jako učitel a strojní inženýr. V roce 1887 byl zaměstnaný v Midvaleských a Bethlehemských ocelárnách, kde se snažil zavádět nové způsoby řízení zaměstnanců. Později se stal konzultantem vedení podniku. Navrhl výkonovou mzdu a další metody měření výkonnosti pracovníků.

Významné projekty s využitím Ganttova diagramu

  • řízení lodní dopravy za 1. světové války v USA
  • stavba Hooverovy přehrady (1931–1936), kde sloužil k rozdělování práce pracovníkům a řízení zásob na skladě
  • plánování mezistátní dálniční sítě napříč Amerikou (1956)

Bez Ganttova diagramu ani ránu. Pomohl řešit i měnovou krizi

Hlavním obdobím, kdy se začaly Ganttovy diagramy často využívat, bylo období 1. světové války v USA. I v dalších letech se pak uplatnily v mnoha významných projektech založených na spolupráci lidí.

Překvapivým způsobem byl diagram využit v Polsku. Polský ministr financí si pozval samotného pana Gantta osobně, aby mu pomohl s posílením polské měny. I díky Ganttovu diagramu se to také povedlo.

Dovedete si představit, jak se takový diagram vytvářel bez počítače?

První diagramy se malovaly tuší. Při změně se musel diagram přepracovat nebo vytvořit nový. Změna je podstatou Ganttova diagramu, proto ho museli měnit poměrně často, a to bylo jistě velmi pracné.

Původní princip diagramu, bez velkých změn, převzala i moderní společnost. Od 80. let ho odborníci zpracovávají na počítači a je využíván například jako součást programů pro projektové řízení.

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.