SWOT - strategie vašeho projektu snadno a rychle

Strategie vašeho projektu snadno a rychle

Analytická metoda, která pomáhá už šedesát let, vám zjednoduší přípravu strategie vašeho nového projektu. Jde o tak zvanou SWOT analýzu. Kdo ji vymyslel, a jak jí použít, tak, aby vám opravdu usnadnila rozhodování a plánování?

Za metodou SWOT stojí nejbohatší firmy USA

Albert Humphrey

Tým Stanfordské univerzity se v 60. letech 20. století pod vedením Alberta Humphreyho zabýval projektem, který měl odhalit, kde úspěšné americké firmy dělají chybu ve svém plánování. Projekt byl financován 500 nejvýznamnějšími korporacemi USA, skupinou označovanou jako Fortune 500. Albert Humphrey měl za úkol pro ně vytvořit nový systém řízení změn. Ve své práci vymyslel novou týmovou techniku pro plánování, kterou nazval SWOT analýzou. Ta je od té doby často využívána při jakémkoli plánování od strategií podniků po osobní rozvoj.

Klíč k vaší strategii najdete v jednoduché tabulce

Hlavní podstatou SWOT analýzy je pojmenovat klíčové vnitřní a vnější faktory, které působí na váš projekt. Formulujte své zadání pro SWOT analýzu formou otázky. Jakou perspektivu má naše oddělení v příštím roce? Jak se povede našemu produktu v dalším pololetí? Jak dosáhnu seberealizace v práci, která mě baví? Cílem analýzy je omezit negativní vlivy, a naopak rozvíjet ty pozitivní.

Klíč k tabulce SWOT


SWOT se zapisuje do jednoduché tabulky, která znázorňuje průniky všech faktorů a jejich vzájemné souvislosti. Můžeme z ní pak vyčíst, jaký vliv mají na náš projekt interní faktory a jaký ty externí. Faktory vnitřního prostředí můžete ovlivnit. Mezi vnější vlivy patří naopak ty, které ovlivnit nemůžete. Písmena SWOT jsou zkratkou anglických slov pro pojmenování jednotlivých faktorů.

S kávou a zákuskem, nad příkladem jedné SWOTky

Dejte si kávu a zákusek a promyslete strategii vašeho podnikání.

Nejvhodnější vyžití má SWOT analýza při promýšlení strategie nového projektu. Pojďme si jí ukázat na příkladu projektu malé cukrárny.

 SWOT cukrárny   
SWOT cukrárny - zdroj informací

Nejvýznamnější silnou stránkou bývá v podnikání konkurenční výhoda — tedy v čem je podnikatelský záměr výjimečný. V tomto případě to bude zaměření na nabídku zajímavých druhů kávy. Naopak, mezi limitující slabé stránky mohou patřit nedostatečné prostory současné cukrárny. Příležitostí je právě ta skulinka na trhu, na kterou svým záměrem reagujeme. V tomto případě vzrůstající zájem zákazníků o kávu a její nové druhy. Hrozbou je možnost vzniku konkurence v okolí.

Klíč už máte, stačí otevřít dveře

Vyplnění tabulky je však pouze začátek vašich úvah. Hledejte ve své SWOTce takzvané klíčové faktory úspěchu. Cílem je najít, která slabá stránka je ta klíčová. Když jí odstraníte, lépe využijete příležitosti a zmírníte hrozby. Zkuste přijít na to, co je tou silnou stránkou, která vám pomůže odolávat negativním vnějším vlivům a posune vás dopředu? Jen díky kvalitnímu vyhodnocení bude mít vaše SWOTka smysl.

Plánujte projekty logicky. Vyzkoušejte metodu Logického rámce.

Úskalím týmové práce nad SWOT analýzou může být nesprávné pochopení a přiřazení vlivů k jednotlivým faktorům. Dejte si pozor, zda je nekvalitní personál opravdu hrozbu z vnějšku, nebo je to vnitřní slabá stránka firmy.

Metoda SWOT analýzy je velmi vhodná pro týmovou práci. Přínosem týmové práce nad SWOTkou je nejen její výsledek, ale také proces její tvorby. Členové týmu mají příležitost sdělit si své postoje — co považují za silné a co za slabé stránky. Uvědomí si společně, které faktory mohou, a které nemohou ovlivnit.

Zpracujte si se svým týmem SWOT analýzu vašeho projektu. Čas, který analýze věnujete, se vám vrátí v kvalitně a jednoduše zpracované strategii. Plánujte projekty s námi a využijte k tomu naší aplikaci Projektově.

Spolupráce
Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.