Nová generace Ganttova diagramu

Během celého roku 2022 jsme s vybranými klienty ladili novou verzi Ganttova diagramu. Ta je nyní plošně dostupná všem.

Před vytvořením harmonogramu projektu je nutné nejprve zadat úkoly. Strukturu etap a dílčích úkolů v projektu nejsnáze naplánujete přes myšlenkovou mapu. Každý obláček je samostatným úkolem, ke kterému můžete doplnit zadání a zvolit řešitele.

Myšlenková mapa úkolů v projektu

V Projektově jsou všechny úkoly plnohodnotné. Úkoly můžete libovolně dělit do pod-úkolů. Ke každému úkolu pak doplnit popis, řešitele, termíny nebo nahrát soubory.

Pro vytvoření časového harmonogramu je vhodný Ganttův diagram. V něm snadno myší navolíte termíny a posloupnosti úkolů. Jednotlivé úkoly můžete za sebou provázat, takže posunem prvního úkolu Projektově automaticky napočítá začátky a termíny následujících úkolů.

Takto snadno během chvíle vytvoříte časový harmonogram projektu.

Ganttův diagram

Vylepšení

Modul Ganttova diagramu je nyní kompletně nový, v něm nyní snadno zobrazíte portfolio řízených projektů.

Souběh portfolia projektů

Zobrazíte jen projekty s jejich hlavními etapami.

Ganttův diagram projektů a jejich etap

Ganttův diagram můžete vyfiltrovat na úkoly vybraného řešitele, dle typu úkolů nebo zobrazit jen úkoly probíhající tento týden či měsíc.

Nebo celý diagram exportujete do PDF nebo obrázku PNG.

Export Ganttova diagramu

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.