Naučte se plánovat harmonogram projektu

 Když jsme byly děti, čas nám běžel hodně pomalu. Přišlo nám jako věčnost, kdy už zase budou Vánoce. Jako dospělí máme naopak pocit, že to bylo přece včera, co jsme uklízeli ty vánoční ozdoby do sklepa. Vnímání času je subjektivní. Mnoho lidí proto špatně odhaduje čas, a je to také jeden z důvodů proč si čas špatně plánuje. 

Naučte se plánovat harmonogram projektu

Naučte se ovládat čas svojí myslí

Nedávné výzkumy naznačují, že přesně odhadnout plynutí času umí pouhých 17 % lidí. Vnímání času je totiž ovlivněno mnohými okolnostmi. Věkem, situací, ve které se nacházíme, činností, kterou děláme, nebo naším psychickým rozpoložením. Většinou jde o podvědomí, které naše vnímání času ovlivní.

Příkladem je tak zvaný stav FLOW. Jedná se o rozpoložení mysli, kdy je člověk tak moc soustředěný na svoji práci, že plynutí času téměř nevnímá. Jakmile se po nějaké době takový člověk podívá na hodiny, zjistí, že mu čas utekl, a ani neví jak. Subjektivní vnímání času se tak ve stavu FLOW výrazně zrychluje.

Na druhou stranu někdy nám připadá jako by se čas zastavil. K tomu dochází zejména v situacích, kdy jste vystaveni nebezpečí. Tak například vteřiny předcházející dopravní nehodě si mnoho obětí dokáže do detailu vybavit.

Vnímání času ovlivňují z velké části emoce. V průběhu jednoho experimentu předkládali badatelé jeho účastníkům fotografie rozesmátých nebo naopak rozzlobených obličejů. Obrázky vyvolávaly u zkoumaných osob citovou odezvu. V další časové jednotce jim předkládali fotografie obličejů s neutrálním výrazem. Účastníci posléze tvrdili, že podle jejich subjektivního vnímání jim tyto citově expresivní snímky byly předkládány déle než o něco později snímky citově neutrální. Ve skutečnosti však čas předkládání snímků byl u obou typů stejný.

Vnímání času však můžeme i vědomě zpomalit.

Zpomalovat a zrychlovat čas lze i vědomě. Toho využívají například sportovní trenéři, kteří své svěřence učí koncentraci a tím i schopnosti zpomalit čas. Všimnout si toho můžete například na tvářích tenistů nebo boxerů. Vědomé zrychlení času si naopak uvědomíte při setkání s milovanou osobou.

5 tipů, jak naplánovat perfektní harmonogram projektu

Při přípravě projektu je dobrý časový harmonogram jedním z předpokladů jeho úspěšné realizace. Právě dobrý odhad délky trvání jednotlivých činností a jejich vzájemné propojení v čase je jeho podmínkou. Tady je 5 tipů, jak naplánovat perfektní časový harmonogram projektu, který bude reálné splnit.


  1. Identifikujte všechny činnosti, které jsou pro realizaci projektu nezbytné – tzv. dekompozice všech činností projektu.
  2. Určete, jak dlouho budou jednotlivé aktivity trvat - vymezte časovou dotaci na jednotlivé činnosti. Při přemýšlení o tom, jak dlouho bude činnost trvat berte v úvahu všechny okolnosti. (Například přečtení smlouvy právníkem potrvá pravděpodobně hodinu, ale právník nebude mít čas hned. Tato aktivita bude mít časovou dotaci třeba i několik dní.)
  3. Uvědomte si posloupnost jednotlivých činností, jak spolu souvisejí, které na sebe navazují, a které mohou probíhat současně.
  4. Stanovte si jednotlivé etapy projektu a pojmenujte jeho hlavní milníky. Vytvořte si termínovník, kdy které činnosti musí začít a kdy musí skončit. Podle charakteru projektu plánujte časovou posloupnost vpřed - je-li pevně stanoven začátek projektu, nebo vzad - je-li pevně dán konec projektu.
  5. Při plánování časového harmonogramu můžete využít metodu kritické cesty. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty, což je sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou. Umožňuje časovou koordinaci dílčích, vzájemně na sebe navazujících činností v projektu.
Umíte odhadnout kdy je začátek a kdy konec?


Kam vede a s čím souvisí? Využijte metodu kritické cesty.


Projektově vám sestavování časového harmonogramu usnadní. Po vložení všech činností projektu a jejich časového omezení, vám je aplikace vizualizuje do přehledného Ganttova diagramu. A nejen to, všechny nastavené termíny pohlídá za vás. Celému týmu dá včas vědět, kdy má být úkol dokončen.

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.