Jak plánovat projekty logicky a neztratit se v říši divů

Mohla Alenka najít cestu domů z říše za zrcadlem, kdyby přemýšlela víc logicky? Byla by Expedice Adam 84 úspěšnější, kdyby návštěvníci znali metody projektového řízení? Logika je základ projektového plánování. Kouzlo úspěšného projektu spočívá v kvalitním plánu a dobrém promyšlení. Jednou z metod, která vám k němu může pomoci je Logický rámec.


Alenka v říši logického rámce

Úspěšný projekt je předem dobře naplánovaný. Jeho jednotlivé aktivity na sebe navazují, mají vzájemnou logickou souvislost a vedou ke splnění určitého záměru.

Cesta a cíl

"Neřekla byste mi, prosím vás, kudy odsud mám jít?"

"To závisí ponejvíce na tom, kam se chcete dostat," řekla Kočka.

 "To je mi skoro jedno, kam - - " řekla Alenka.

"Pak je docela jedno, kudy půjdete," řekla Kočka.

"... jen když se někam dostanu," dodala Alenka jako na vysvětlenou.

"Ó, někam se dostanete docela jistě," řekla Kočka, "jen půjdete-li dost dlouho."

Alenka cítila, že tomu nelze odporovat.

Ukázka z knihy Alenka v říši divů, Lewis Carroll, kapitola 6

Nemáte-li naplánovaný cíl, stejně jako Alenka v ukázce, nevíte kudy a ani kam se nakonec dostanete. Kromě jasně určených aktivit by každý projekt měl mít jasný cíl.

Lewis Carroll 1832–1898


 • rodné jméno: Charles Lutwidge Dodgson - pseudonym je překladem jeho dvou křestních jmen z latiny zpět do angličtiny a záměnou jejich pořadí - logická přesmyčka
 • anglický spisovatel, matematik, logik, učenec a fotograf
 • autor Alenky v říši divů
 • napsal také knihu Logika hrou - základní principy logiky hravou formou


Zdroj

Chcete projekt s měřitelnými výsledky a jasným cílem? Zapište ho do matice Logického rámce

V 70. letech 20. století přišel Leon J. Rosenberg s nástrojem projektového řízení, který proces tvorby logického plánování projektu usnadňuje. Celou strukturu projektu uspořádal do jedné tabulky a nazval ho Logickým rámcem.

Logický rámec


 • metoda, která za použití pevně daných pravidel převádí projektový záměr do podoby formuláře – matice logického rámce (tabulka s 15 až 17 poli)
 • vznik v roce 1970 ve firmě Fry Consultants
 • vypracován Leonem J. Rosenbergem ve spolupráci s United States Agency for International development
 • společnost Practical Concepts Incorporated (PCI) se zabývala rozvojem LFA a rozšířila jeho používání do 35 zemí


Zdroj

Zpracování projektu do logického rámce je jednoduché a jednoznačné. Celý projekt je zaznamenán do jedné tabulky (rámce) ve všech vzájemných logických souvislostech.

Zapsáním projektu do matice logického rámce na nic nezapomenete. Máte jasně určený cíl projektu a jeho hlavní účel. Dopředu si jasně stanovíte aktivity, kterými chcete cíle dosáhnout. Pojmenujete si výstupy a hned na začátku si řeknete, jak výsledky projektu změříte. Hlavní výhodou této metody je, že cíle, které jste si naplánovali, budou jasně vymezené, měřitelné a termínované.


Expedice Adam 84, Logický rámec z budoucnosti

Určitě všichni znáte seriál Návštěvníci. Expedice Adam 84, byla ukázkovým projektem s jasným cílem. Zachránit planetu Zemi před srážkou s kometou. V seriálu nakonec naštěstí všechno dobře dopadlo a tým z budoucnosti katastrofě zabránil, ale možná se mohli vyvarovat chyb, které je během expedice potkaly, kdyby lépe plánovali. Jak by asi dopadla Expedice Adam 84, kdyby návštěvníci z budoucnosti použili při jejím plánování Logický rámec? Pojďme si ukázat, jak tento projekt zapsat do matice logického rámce.

Příklad Logického rámce Expedice Adam 84 ve zkrácené verzi

Při vyplňování Logického rámce můžete začít zhora i zdola. Odpovídáte především na otázky: PROČ? CO? JAK? +KOLIK.

Expedice Adam 84 - Logický rámec

Nadřízený projekt: Noemova archa

Deadline dosažení účelu: 7. 11. 2465, 11:30 hod

Expedice Adam 84 má jasný účel. Zachránit zemi před srážkou s kometou. Důvod, pro který je projekt realizován, je tedy jednoznačně ověřitelný. Ke srážce nedojde.

Cílem expedice je získat Adamův sešit se vzorcem pro výpočet pro přesun kontinentů.

  
ÚčelObjektivně ověřitelné ukazateleZdroje k ověření
CílObjektivně ověřitelné ukazateleZdroje k ověření
Získat a aplikovat vzorec Adama Bernaua pro přesun kontinentů, aby nedošlo ke srážce s kometou XC23.
 • Přesunutá planeta Země nebo kometa XC23 v prostoru či čase.
 • Schválení metody přesunu Světovou radou obrany.
Zachránit život na Zemi
 • Po 7. 11. 2465, 11:30hod. existuje Země a život na ní.
 • Má kdo ověřit.

Cílů dosáhnete jednotlivými aktivitami. Těmi jsou například výběr a výcvik vhodných dobrovolníků pro expedici nebo výroba dopravního prostředku pro cestování do minulosti.

Výstupy přípravných aktivit jsou mimo jiné například sestavený tým záchranářů nebo dopravní prostředek, kterým se do minulosti nenápadně dostanou.

Ke všem výstupům určíte i termín do kdy budou hotové.

K cílům, účelu, výstupům uvádíte měřitelná kriteria pro ověření výsledků. Pro aktivity zase nutné zdroje, materiální, personální či finanční a rámcový harmonogram. Vymezíte si také zásadní předpoklady, za kterých je vůbec možné projekt realizovat a hlavní rizika.

  
Výstupy projektuObjektivně ověřitelné ukazateleZdroje k ověřeníRizika
 1. Vyškolený a vybavený tým pro cestu v čase do roku 1984 a zpět.
 • 20 vybraných vhodných adeptů, 10 vycvičených pozemšťanů pro cestu
 • Vybavený výcvikový dům
 • 1 sešit se vzorcem pro přesun kontinentů
Seznam adeptů. Výcvikové plány. Fyzické i vědomostní testy. …
 • Nebude možný návrat týmu.
 • Prodlouží se doba nutného pobytu v roce 1984.
  
Aktivity projektuProstředky/vstupyHarmonogramPředpoklady
 1. Výběr adeptů pomocí CML
 2. Stavba výcvikového domu
 3. Příprava na pobyt v roce 1984
 • Dobové reálie z muzea (oblečení, peníze, fotografie, filmy)
 1. XX-YY 2463
 2. Přesun do minulosti DD-MM-2464
 • Vzorec existuje a je v sešitě pod podlahou v pokoji A. Bernaua

Matice logického rámce má horizontální i vertikální logiku, tedy údaje v tabulce mají logiku jak při čtení řádků, tak i při čtení sloupců. Logický rámec lze také číst ze zhora dolů, stejně jako ze spoda nahoru.

Metoda Logického rámce se natolik osvědčila, že je nyní vyžadována u všech projektů pro Evropskou unii.

 Tato metoda se dá použít při plánování jakéhokoli projektu. Vyzkoušejte si ho ve svém projektu a nezáleží na tom, jestli půjde o stavbu domu nebo návrh webu.

5 tipů, jak naplánovat perfektní harmonogram projektu.

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.