Agrosoft - činnosti

V současné době školíme a konzultujeme především prostřednictvím online schůzek, při kterých si sdílíme obrazovku a zvuk. Je nám potěšením, že jsme měli možnost školit osobně.

V říjnu jsme realizovali školení ve společnosti Agrosoft Tábor, s.r.o., která vyvíjí chytré technologie pro živočišnou výrobu. Ve firmě používají Projektově pro zadávání běžných jednorázových úkolů a řešení provozních úkolů jednotlivých oddělení.

Díky školení si účastnici osvojili práci s úkoly - jejich snadné zadání včetně doplnění popisu úkolu, připojení přílohy, nastavení řešitele a okomentování úkolu. Komentář k úkolu přijde řešiteli, který nemusí otevírat aplikaci, protože přímo ve svém e-mailovém klientu (Outlook, Gmail, iPhone nebo Android) na e-mail odpoví (notifikace je běžný e-mail), jeho odpověď zase přijde ostatním a také připojí se do aplikace k úkolu. Tak, aby vše bylo na jednom místě. Později je u úkolu vidět celá komunikace.

Ukázali jsme si, jak úkoly označit jako vyřešené a jak na pondělní týmové poradě manažer prochází vyřešené úkoly, splněné uzavírá a nesplněné aktualizuje. Na konci porady má každý v aplikaci seznam úkolů včetně termínů a priorit.

Posledním bodem školení pak bylo představení Projektově pro řízení interních firemních projektů. Celá firma nejprve s projektově začíná v rámci běžného úkolování. V rámci rozšíření majitel s vedoucími naplánoval jednu velkou zakázku a několik interních víceletých projektů. Na těchto projektech se podílí a budou podílet prakticky všechna oddělení ve společnosti a také externí partneři. Projekty jsou rozděleny do etap, každá etapa má popsané výstupy a je rozdělena na dílčí úkoly a pod-úkoly, které jsou delegovány jednotlivým řešitelům. Vše je přehledně naplánováno přes myšlenkovou mapu a přes Ganttův diagram je vidět plán projektu v čase.

Myšlenková mapa projektu na školení

Tím, že jsme firmu školili osobně, nám bylo dovoleno, jak se říká, "nahlédnou pod pokličku" a jsme nadšeni, jak inovativní projekty (hardware, software) jsou zde pomocí Projektově řízeny.

Přejeme hodně úspěšných projektů, splněných úkolů a cílů.

Komentáře

Záložky

Projektově.CZ s.r.o. je ostravská společnost, která dlouhodobě spolupracuje s univerzitou Vysoká škola báňská v Ostravě. Ve spolupráci s odborníky na projektové řízení, ať už z akademických řad nebo od partnerských firem, poskytuje nástroj pro přehledné řízení firmy, projektů a úkolů.