Školení projektového řízení - pro interní projekty a velké zakázky

Agrosoft - činnosti

V dnešní době školíme a konzultujeme hlavně přes online schůzky, ve kterých si sdílíme obrazovku a zvuk. O to větší radostí je, když máme možnost školit osobně.

V říjnu jsme realizovali školení ve firmě Agrosoft Tábor, s.r.o., která vyvíjí chytré technologie pro živočišnou výrobu. Ve firmě používají Projektově pro zadávání běžných jednorázových úkolů a řešení provozních úkolů z jednotlivých oddělení.

Na školení jsme si osvojili práci s úkoly - jejich snadné zadání včetně doplnění popisu úkolu, připojení přílohy, nastavení řešitele a okomentování úkolu. Komentář k úkolu přijde řešiteli, který nemusí otevírat aplikaci, protože přímo ve svém e-mailovém klientu (Outlook, Gmail, iPhone nebo Android) na e-mail odpoví (notifikace je normální e-mail), jeho odpověď zase přijde ostatním sledujícím a připojí se také do aplikace k úkolu. Tak, aby vše bylo na jednom místě. Později je u úkolu vidět celá komunikace.

Ukázali jsme si, jak úkoly označit jako vyřešené a jak na pondělní týmové poradě prochází manažer vyřešené úkoly, splněné uzavírá a nesplněné aktualizuje. Na konci porady má každý v aplikaci seznam úkolů včetně termínů a priorit.

Posledním bodem školení pak bylo představení Projektově pro řízení interních firemních projektů. Celá firma nejprve s projektově začíná v rámci běžného úkolování. V rámci rozšíření majitel s vedoucími naplánoval jednu velkou zakázku a několik interních více-letých projektů. Na těchto projektech se podílí a budou podílet prakticky veškerá oddělení ve společnosti a také externí partneři. Projekty jsou rozděleny do etap, každá etapa má popsané výstupy a je rozdělena na dílčí úkoly a pod-úkoly, které jsou delegovány jednotlivým řešitelům. Vše je přehledně naplánováno přes myšlenkovou mapu a přes Ganttův diagram je vidět plán projektu v čase.

Myšlenková mapa projektu na školení

Tím, že jsme firmu školili osobně, nám bylo dovoleno nahlédnout jak se říká "pod pokličku" a jsme nadšeni, jaké inovativní projekty (hardware, software) jsou Projektově řízeny.

Přejeme hodně úspěšných projektů a splněných úkolů.

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.