Snížit riziko chyb na minimum je zásadní a u stavebních prací a velkých výstaveb to platí dvojnásob!

Právě společnost BELEFI.eu s.r.o., jenž se zabývá koordinační činností a technickým dozorem staveb – Certifikovaný stavební dozor ADMD, funguje s Projektově přes 6 let a nás velmi zajímaly detaily využití systému. V BELEFI si zakládají na tom, aby průběh stavby díky jejich dozoru proběhl bez starostí pro klienta, s lehkostí a s kýženým finálním efektem. Může se zdát, že společnost o dvou lidech organizační systém vlastně nepotřebuje, avšak opak je pravdou. Nedílnou součástí jsou také externí pracovníci, kteří se podílí na jednotlivých stavbách a je nezbytné být vůči nim důslední.

stavba belefi

Však si to jen představte: Obrovská zodpovědnost za výsledky práce jiných lidí, plnění přislíbených termínů dílčími řemeslníky a dodavateli, udržení rozpočtů na uzdě a o uhlídání požadované úrovně kvality ani nemluvě. Stručně řečeno stavebnictví je odvětví, kde číhá mnoho rizik, časových, jakostních i finančních pastí a vše výrazně ovlivňuje spoleh na lidský faktor. A co víc – vy jakožto dozor se pod to všechno musíte s čistým svědomím podepsat! Nemálo starostí na „jednu hlavu“, co myslíte?

Dokáže firma díky Projektově eliminovat chyby, urychlit předávání informací, rozdat úkoly spolupracujícím subjektům či dokumentovat proces stavby a spotřebovaný čas? Oslovili jsme přímo paní Marečkovou z BELEFI.eu s.r.o., která systém využívá nejvíce a dokáže tak poskytnout skvělou objektivní zpětnou vazbu. Pojďme se na to podívat.

Vše začalo u pana Marečka, který hledal způsob, jak zkrotit nepřehledné řetězce komunikací po e-mailech, smetiště fotek z jednotlivých staveb a také úkoly splněné, nesplněné či dokonce zapomenuté. Jak se říká, co je psáno, to je dáno a sama paní Marečková přiznává: „Ústně se může domluvit cokoliv, ale jsou chvíle, kdy s ohledem na aktuální situaci, už po půl hodině nevíte, co jste slíbila“. Výsledkem hledání bylo právě Projektově.

A tak začal projektový úklidový maraton v BELEFI.eu s.r.o., jehož cílem byl pořádek a přehled.

na stavbe

Rozhodnuti pro Projektově

Pan Mareček se pro Projektově nadchl a do firmy ho „přinesl“, avšak za každým úspěšným mužem stojí silná žena. V tomto případě tedy paní Marečková, která se s Projektově začala učit a ve výsledku je hlavní osobou využívající systém.

Co na začátky s Projektově sama paní Marečková?

„S Projektově přišel manžel, ale časem se to otočilo a zadávám z 80 % veškerou komunikaci já a manžel spíše využívá záznamy, protože je hodně v terénu a řeší technické záležitosti. Nejsem extra počítačový typ, ale ovládání i prostředí systému jsem se zvládla naučit bez obtíží a využívám Projektově dennodenně. Je to celkem intuitivní, nenapadá mě nic, co by někdo nezvládl ovládat. Možná mi chvilku trvalo, než jsem si zvykla na tu masku, ale opravdu je to o zvyku a pak už vše dělám automaticky.“

Máte strach, že to nezvládnete?
Zamluvte si školení Projektově do vaší firmy.
Rezervovat

Čím Projektově zabodovalo na začátku?

 • Přehlednost
 • Dokumentace na jednom místě
 • Snadná a rychlá dohledatelnost
 • Rychlé naučení a zorientování se v systému
 • Mobilita – záznamy je možné přidat i na cestách

„Potřebovali jsme, aby někde byl přehledný záznam toho, co se na stavbě domluvilo. Je nutné, aby vše bylo zaevidováno a zdokumentováno. Hledat zpětně v e-mailových vláknech je zdlouhavé. Projektově je mnohem přehlednější, vše je lépe dohledatelné a veškeré dokumentace jsou na jednom místě. Vždy vím, kde mám hledat a mohu si i vyfiltrovat období, v jakém se projekt řešil nebo snadno najdu podle názvu.“

„Projektově je pro nás a naše klienty podstatné v hlídání a náhledu času stráveném na zakázce. Klient má jasný a přesný přehled o naší práci, což je důležité, když máme stanovenou paušální částku na hodinu. Dokážeme vyfakturovat reálně spotřebovaný čas a klient může sám nahlédnout na záznamy vykonaných prací. Nahlížení je nejvíce přínosné pro klienty, kteří jsou časově velmi vytížení nebo dlouhodobě vzdáleni od výstavby.“

Každá změna k lepšímu pomůže, i když ne všichni to vždy vítají.

Také v BELEFI.eu s.r.o., se občas setkají s nelibou reakcí na Projektově – někteří externí stavbyvedoucí a další spolupracovníci jsou ke změně zaznamenávání a zvýšené kontrole neochotní. Nakonec musí však systém používat a ve výsledku je jim užitečný. Většina ho využívá minimálně pro nahlížení. Marečkovi si jsou dobře vědomi toho, že nejen přehledy, ale také hlídání, plánování, řízení a důsledná kontrola předchází možným problémům znamenajícím i milionové vícenáklady stavby. Všichni mají k záznamům snadný přístup a mohou se podívat odkudkoliv. Neexistuje tedy možnost, že by neměli potřebné informace k výstavbě.

První projekt

Prvním projektem, který BELEFI.eu s.r.o. v Projektově řídili a evidovali, byla výstavba rodinného domu v Olomouci. Výstavba se zprvu tvářila jednoduše, ale realita se ukázala náročnější, a právě na těchto úskalích začínala společnost možnosti Projektově poznávat.

Co na Projektově říkají klienti BELEFI.eu s.r.o.?

Vyjádřením paní Marečkové jsme byli potěšeni. Větší klienti společnosti BELEFI.eu s.r.o. využití systému Projektově kvitují, protože je ve všem větší přehled a zlepšila se také komunikace i se subdodavateli z řad truhlářů, elektrikářů apod. Jsou projekty, kdy opravdu vše funguje skvěle a skrze Projektově komunikují všichni od architekta, přes řemeslníky, až po samotného klienta (přibližně 8 lidí).

Je něco, co v Projektově nevyhovuje či chybí?

Paní Marečková zmínila, že by velmi uvítala možnost vytváření a ukládání konceptů záznamů a komentářů. Další záležitostí je potřeba rozšířených komentářů, stylování obsahu záznamu i komentáře pro lepší přehlednost. Jinak již převážně pracuje ve verzi 2.0, která je vyhovující.

Dobrá zpráva je, že přesně tyto záležitosti jsou v Projektově 2 již nyní vyřešené.

Jaké je výsledné resumé?

Závěrem přinášíme pár bodů, kde shrneme hlavní přínosy pro manžele Marečkovi:

 • Jasný přehled časů strávených na projektu.
 • Snadné dohledání záležitostí z minulosti.
 • Urychlení komunikace s dílčími pracovníky i klienty.
 • Záznamy dokládající realizované práce – informace + média.
 • Aplikace i v mobilu – přidání záznamu odkudkoliv.
 • Zvýšená kontrola a řízení subdodavatelů jednotlivých projektů.
 • Barevnost jednotlivých položek v Projektově 2– přehlednost systému.

V BELEFI.eu s.r.o. sice nevyužívají veškeré funkce Projektově (např. Ganttův diagram, myšlenkové mapy a úkoly), ale jejich zařazení nevylučují, jakmile nastane potřeba.

Velmi děkujeme paní Marečkové, že se s námi podělila o zkušenosti z praxe a přejeme firmě BELEFI.eu s.r.o. stálou vitalitu, skvělý tah na branku a jen ty nejlepší výsledky. Vážíme si naší dlouholeté spolupráce a jsme rádi přínosem pro Váš byznys.

Vyzkoušejte na 14 dní zdarma a bez instalace
Jdu do toho
Silvia Urdová
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.