Projektově.CZ je partnerem HR akademie

Projekt HR Akademie vznikl za účelem prohloubení znalostí a dovedností manažerů a studentů různých oborů v oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem tohoto prakticky zaměřeného kurzu garantovaného Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava a Svazem průmyslu a dopravy ČR je seznámit současné i budoucí manažery s personálními procesy do té míry, aby pochopili, že kvalita práce s lidmi ve firmě či jakékoliv jiné organizaci může mít nedozírný vliv na plnění stanovených cílů.

Písmena HR jsou zkratkou odvětví Human resources, které se zabývá řízením lidských zdrojů. Akademií je kurz nazván proto, že účastníci po absolvování tohoto prakticky zaměřeného kurzu získají certifikát, který bude důkazem zájmu o dění v praxi a sebevzdělávání, což v dnešní době zaměstnavatelé velice oceňují.

Ve firmě si jsme vědomi, že praktické zkušenosti jsou k nezaplacení, a proto jsme s potěšením podpořili vznik kurzu HR Akademie, jehož cílem je zprostředkovat praktické zkušenosti mladým lidem i zkušeným manažerům, neboť vzdělání je poklad, ale praxe je klíč k němu.

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.