Chcete pracovat méně a přesto mít lepší výsledky? S principem 80/20 to snadno zvládnete

Znáte pravidlo 80/20? Možná Paretovo pravidlo znáte a pomáhá vám v práci i osobním životě. Možná jen tušíte k čemu je dobré. Nebo jste o něm nikdy neslyšeli. A to by byla škoda. Protože takzvané “pravidlo nerovnováhy” se týká většiny věcí, které děláte. Když ho začnete používat, pomůže vám zlepšit pracovní i soukromý život. Jako spousta chytrých věcí, je v podstatě velmi jednoduché.

Zaměřte se na 20 % toho nejdůležitějšího.

Pravidlo 80/20 říká, že v jakékoli oblasti lidského jednání bývají některé věci mnohem důležitější než jiné. Nebo také, že 80 % důsledků pramení z 20 % příčin. Většina z nás má podvědomě pocit, že vše je rozloženo rovnoměrně. Máme pak pocit, že všechny věci jsou stejně důležité. Empirická pozorování naopak dokazují, že svět není rovnovážný a příčina a následek jsou jen zřídka spojeny stejně. Jde o takzvané pravidlo nerovnováhy, které platí v jakémkoli systému.

Kdo objevil magický vzorec 80/20

Objevil pravidlo 80/20. Na svůj název podle jeho jména si muselo teprve počkat. Vilfredo Pareto

Tento princip objevil přibližně roku 1897 italský makroekonom a sociolog Vilfredo Pareto. Při svém výzkumu zjistil, že 80 % pozemků tehdejší Itálie vlastní 20 % obyvatel. Zkoumal tuto zákonitost i v dalších zemích a ostatních oblastech života, a pochopil, že nerovnováha v přibližném poměru 80/20 se opakuje všude.

Vilfredo Pareto se narodil v aristokratické rodině. Šlechtický titul, který zdědil po rodičích, však nikdy nevyužil. Změnil svůj životní styl a vzal si chudou ruskou dívku. Kolem roku 1900 začal měnit i své politické vnímání světa. Svoje pravidlo nerovnováhy převedl na “Teorii elit”. Podle ní není ve společnosti rovnoměrně rozložena inteligence ani schopnosti a veškerá moc by se měla soustředit do rukou 20 % těch nejlepších. Tato teorie se velmi hodila pro ideologii právě k moci nastupujícího Benita Mussoliniho. Paretovi byl na sklonku života udělen titul “senátora království” v Mussoliniho vládě. Zemřel poté, co se fašisté chopili moci, takže nestačil zaujmout k novému režimu stanovisko.

Vilfredo Federico Damaso Pareto

  • 1884 Francie - 1923 Švýcarsko
  • italský makroekonom, sociolog a sociekonom
  • profesor na Université de Lausanne
  • jeho nejvýznamnější teorie: Peretovo pravidlo, Teorie elit
  • senátor Mossolinoho režimu na začátku jeho vlády

Zdroj

Zrození Paretova pravidla

Pravidlo 80/20, možná právě pro svoje ideologické souvislosti, na nějakou dobu zmizelo v zapomnění. Až po druhé světové válce ho znovu oživil rumunský guru kvality, americký inženýr narozený v Rumunsku Joseph Moses Juran. V roce 1951 napsal knihu o řízení jakosti, která velmi názorně popisovala pravidlo 80/20. Juran ho poprvé nazval Paretovým pravidlem, a napadlo ho využít k odstranění nedostatků spotřebního a průmyslového zboží.

Joseph Moses Juran

  • 1904 Rumunsko - 2008 USA
  • americký inženýr
  • 1950 - 1990 stál u zrodu revoluce jakosti
  • 1951 kniha Quality Control Handbook
  • pojmenoval pravidlo 80/20 Paretovým pravidlem

Zdroj

Jak Amerika objevila pravidlo 80/20

V Americe o jeho teorie zájem nebyl. Proto v roce 1953 odjel na pozvání do Japonska. Tam spolupracoval s několika místními společnostmi, a s pomocí pravidla 80/20 se mu podařilo zvýšit kvalitu jejich produktů. Až v roce 1970, kdy japonské trhy začaly ohrožovat americký průmysl, ho začali i na Západě respektovat. Vrátil se do Ameriky, a pomohl mnoha firmám zvýšit kvalitu jejich produkce. Paretovo pravidlo se stalo základem této celosvětové revoluce jakosti.

Nejen lidské dění, i chod počítačů ovlivňuje pravidlo nerovnováhy

První americkou firmou, která úspěšně použila pravidlo 80/20 byla společnost IBM. Zjistili, že 80 % počítačového času je vynaloženo na přibližně 20 % operačního kódu. Podle tohoto zjištění pak přepsali operační software tak, aby těch 20 % bylo lépe přístupných, a jeho užívání pro zákazníky jednodušší. Počítače IBM se v té době staly efektivnější a rychlejší, než počítače konkurenčních firem.

Od lusků po manželství a další příklady pravidla 80/20

Pro další příklady nemusíme chodit daleko. Paretovo pravidlo funguje ve všech oblastech lidského života. Jak v byznysu, tak ve společnosti i soukromém životě. Sám Pareto svůj objev potvrdil, když zjistil, že 80 % hrášků z jeho zahrady je z 20 % všech lusků.

Zjistěte, jestli je to opravdu tak:

20 % produktů je zdrojem 80 % zisku.

80 % zmetků vzniká na základě 20 % výrobních operací.

20 % zločinců má na svědomí 80 % trestných činů.

20 % řidičů způsobí 80 % dopravních nehod.

20 % těch, kteří uzavřou manželství činí 80 % v rozvodových statistikách (uzavírají manželství opakovaně a opakovaně se rozvádějí).

20 % relaxačních činností vám přinese 80 % odpočinku.

20 % podlahové krytiny ponese 80 % celkové zátěže.

Jak myslet podle pravidla 80/20

Vyzkoušejte zavést pravidlo 80/20 do svého života. Naučí vás pochopit, co je ve vašem životě důležité, čemu máte věnovat nejvíce času.

Několik základních tipů k jeho použití:

Zaměřte se na to, co vám přináší výjimečnou produktivitu, nezvyšujte průměrné úsilí.

Neprocházejte celou cestou, hledejte zkratku.

Nesnažte se zvládnout vše, vybírejte si.

Snažte se o dokonalost jen v několika málo věcech, ne být průměrní ve všem.

Přenechávejte co nejvíce činností jiným, využívejte odborníky.

Dělejte jen to, v čem jste nejlepší.

Zdroj

Při přípravě projektu nezapomeňte na to, že 80 % cílů projektu dosáhnete 20 % klíčových aktivit.

Nemůžete být všude. Pokud ale budete hlídat 20 % nejdůležitějších aktivit, budete mít pod kontrolou 80 % projektu.

Pro správu vašich projektů používejte aplikaci Projektově.CZ. Budete je mít přehledně na jednom místě.

Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.