Dne 17. 9. 2013 bude prezentován vznik spin-off firmy Projektově.CZ s.r.o. na závěrečné konferenci projektu InNOBorder.

Přednáška Zdeňka Solnického bude o důvodech, procesu a vzniku spin-off společnosti VŠB-TU Ostrava a představení jejích služeb pro řízení projektů.

http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2013/09/17/934/-/zaverecna-konference-projektu-innoborder

Komentáře

Záložky

Projektově.CZ s.r.o. je ostravská společnost, která dlouhodobě spolupracuje s univerzitou Vysoká škola báňská v Ostravě. Ve spolupráci s odborníky na projektové řízení, ať už z akademických řad nebo od partnerských firem, poskytuje nástroj pro přehledné řízení firmy, projektů a úkolů.