Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava iniciovalo vznik historicky první spin-off firmy. Univerzita tak majetkově vstoupila do společnosti Projektově.CZ s.r.o..

Tento vstup prohlubuje dosavadní spolupráci v oblasti vývoje a testování služby pro elegantní projektové řízení a umožní snazší transfer know-how ke koncovým klientům.
Komentáře

Záložky

Společnost Projektově.CZ s.r.o. je spin-off společností Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ve spolupráci s odborníky na projektové řízení, ať už z akademických řad nebo od partnerských firem, poskytuje nástroj pro snadné řízení firmy, projektů a úkolů.