Jsme první spin-off VŠB-TU Ostrava

Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava iniciovalo vznik historicky první spin-off firmy. Univerzita tak majetkově vstoupila do společnosti Projektově.CZ s.r.o..

Tento vstup prohlubuje dosavadní spolupráci v oblasti vývoje a testování služby pro elegantní projektové řízení a umožní snazší transfer know-how ke koncovým klientům.
Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.