Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava iniciovalo vznik historicky první spin-off firmy. Univerzita tak majetkově vstoupila do společnosti Projektově.CZ s.r.o..

Tento vstup prohlubuje dosavadní spolupráci v oblasti vývoje a testování služby pro elegantní projektové řízení a umožní snazší transfer know-how ke koncovým klientům.
Komentáře

Záložky

Projektově.CZ s.r.o. je ostravská společnost, která dlouhodobě spolupracuje s univerzitou Vysoká škola báňská v Ostravě. Ve spolupráci s odborníky na projektové řízení, ať už z akademických řad nebo od partnerských firem, poskytuje nástroj pro přehledné řízení firmy, projektů a úkolů.