Jak mít ziskové projekty?

Jak na rozpočet projektu?

V projektovém řízení je potřeba kromě termínů a kvality práce hlídat také peníze. Projektově.CZ má k tomu na míru vyvinutý modul. S ním si v projektu na jednom místě sestavíte a porovnáte plán rozpočtu s reálnými příjmy a náklady. Klíčové je sledování nákladů v projektu a automatické včasné upozornění, pokud tyto náklady začnou ukrajovat z plánovaného zisku projektu.

Zadání rozpočtu projektu

Otevřete projekt a v levém menu klikněte na položku "Rozpočet projektu". Rozpočet projektu je dostupný jen manažerům projektu. Členové týmu mohou na jednotlivých úkolech zadávat fixní náklady (s termínem a poznámkou) a strávený čas (pro výpočet variabilních nákladů).

Rozpočet jako součástí projektu

Následně v levé části vyplňte plánovaný rozpočet. Do plánovaného příjmu vložte částku, která je například dle smlouvy dostupná na projekt, nebo částku (rozpočet), kterou můžete rozdělit do nákladů projektu.

Poté uveďte plánovaný zisk a náklady na jednotlivé činnosti projektu. Projektově.CZ pak bude varovat dříve, než projekt skončí v červených číslech. Jakmile náklady projektu převýší plánovaný příjem projektu snížený o plánovaný zisk (tedy dříve než budou vyčerpané veškeré zdroje projektu), odešle systém manažerovi varování.

Sledování zdrojů v projektu

Po spuštění projektu využijete více pravou část rozpočtu, skutečné náklady a jejich porovnání s plánem. V tabulce na jednotlivých řádcích vidíte aktuální bilance jednotlivých úkolů.
Do projektu je možné postupně evidovat jednotlivé příjmy a výdaje. Variabilní náklady jsou automaticky vypočítávány na základě hodinové sazby a evidenci stráveného času na úkolech. Fixní náklady je možné přidat i s datem a poznámkou ručně buď přes rozpočet projektu, nebo rovnou na kartě konkrétního úkolu.

Tip: Sledujte práci na projektu kromě času i v penězích. Stačí jedenkrát vyplnit členům týmu hodinové sazby. Jejich evidovaný čas strávený na úkolech je pak na stránce s rozpočtem projektu převeden na peníze (Kč).

Třebaže na projekt nemáte vyloženě vymezený rozpočet, je i tak dobré sledovat práci na něm vyjádřenou v penězích. Uvidíte tak například alternativní náklady interního nebo bočního projektu, který realizujete.

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.