NápovědaChci se naučit ...
Jak koncipovat projekty

Jak koncipovat projekty

Říká se, že každý projekt je možné uřídit s tužkou a papírem. Jakmile je těch projektů například 30 zároveň, situace se komplikuje.

Naštěstí si můžeme život zjednodušit s šablonami a dobrou strukturou projektů.

Jeden unikátní projekt

Pokud plánujete nebo řídíte jeden komplexní projekt, nebo malou skupinu projektů, není třeba mít kompromisy. Naplánujte jej například s myšlenkovou mapou, každý úkol je plnohodnotný, má svého řešitele, termíny a popis.

Pod první ikonou v projektu je přehled projekt s informacemi o projektu jako takovém, další ikony přepínají pohledy na projekt - seznam úkolů, myšlenková mapa úkolů, Ganttův diagram, Kanbanová tabule, rozpočet nebo časy.

Myšlenková mapa úkolů jednoho projektu

Zakázky, portfolio podobných projektů

Pro řízení desítek projektů si připravte nejprve základní strukturu hlavních úkolů (etap, fází), které budou mít všechny projekty stejné. Například "příprava", "realizace", "vyhodnocení". A další činnosti přidávejte k nim jako pod-úkoly. Tuto základní strukturu můžete mít například ve formě šablony projektu.

Využitím pod-úkolů jsou všechny hotové úkoly a tím procenta plnění, odhadované časy, strávené časy a termíny sečteny do hlavního úkolu. Pohledem na hlavní úkoly přesně uvidíte v jaké je projekt nyní fázi, kdy fáze končí, kolik je hotovo a s jakými strávenými časy.

Report projektů

Při kontrole a reportování portfolia projektů buď procházíte jednotlivé projekty konkrétně, nebo využíváte souhrnný pohled na všechny projekty a jejich hlavní úkoly. Ať už seznamu úkolů nebo na Ganttově diagramu.

Souběh portfolia projektů

Ganttův diagram projektů a jejich etap

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.