NápovědaChci se naučit ...
Jaký je rozdíl mezi úkolem a projektem?

Jaký je rozdíl mezi úkolem a projektem?

Na túto otázku, je dôležité odpovedať čo najskôr, pretože sa veľmi jednoducho môže stať, že sa človek stratí v rozdieloch čo je projekt, pod-projekt a pod-úloha.

V Projektově máme stránku Projekty. Iba na tejto stránke môžete vidieť zoznam projektov, a iba tu môžete projekty vytvárať, premenovať ich, archivovať alebo vymazať.

Kedykoľvek si projekt na tejto stránke otvoríte, pracujete s úlohami a pod-úlohami.

Projekt a pod-projekty

Jednoducho povedané projekt je zložkou na úlohy. Môžete mat projekt "Úlohy z porady", alebo "Servisy" a do nich priebežne úlohy pridávať, prepisovať alebo vymazávať, alebo môžete mať projekt "Zákazky 2023" a v ňom pod-projekty podľa jednotlivých zákaziek.

Projekt a pod-projekty

Každý projekt je zdieľaný zvlášť a nezávisle. Takže každý tím vidí iba tie projekty, na ktorých pracuje. V prípade, že máte veľký projekt a každý tím má vidieť iba svoju časť, vytvoríte pod-projekty.

Každý projekt má svoj cieľ a tému. V prípade, že máte v projekte viac ako 100 úloh, je dobré si ich rozdeliť na tematické celky a pod-projekty. Napríklad projekt "Stavba" rozdelíte na pod-projekty "Príjazdová cesta", "Hala 1", "Hala 2".

Úlohy a pod-úlohy

Úlohy pridávate iba do projektov. Pri otvorení projektu, sa vám zobrazí zoznam úloh. Tie môžete napísať podobne ako v excelu. Postupne ich prepisovať a uzatvárať, alebo môžete mať jednoduchý projekt a mať zoradené činnosti tak ako vám nasledujú v postupnosti v rámci termínov a riešiteľov.

Zoznam úloh a pod-úloh v projekte

V prípade, že riešite väčší projekt, je dobré rozložiť si ho na menšie časti. Napríklad pomocou myšlienkovej mapy v projekte. Pre každú etapu si zvlášť založíte hlavnú úlohu, ktorú potom rozdeľujete na ,menšie časti, pod-úlohy.

Myšlienková mapa úloh a pod-úloh v projekte

Praktickejšie je, ak projekt nemusíte deliť na veľa pod-projektov. Každá zákazka alebo interný projekt môže byť jedným projektom, ktorý má jeden riadok vo výpise projektov. Do vnútra projektu , si potom k jednotlivým fazam či etapám založíte úlohy a tie potom delíte na pod-úlohy.

Mať etapy projektu ako pod-projekty v prípade, že máte projekt menší než 100 úloh je zbytočné. V tomto prípade vám stačia úlohy a pod-úlohy.

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.