NápovědaChci se naučit ...
Jakou mít strukturu projektů a pod-projektu

Jakou mít strukturu projektů a pod-projektu

Základním kamenem v Projektově jsou projekty. Skrze projekty a pod-projekty si vytvoříte základní strukturu, do které pak přidáváte další pod-projekty, do projektů úkoly.

Strukturu v aplikaci si vytváříte sami, respektive uživatelé s příznakem administrátor. Kolegové, manažeři pak pracuji uvnitř struktury, kterou připravíte.

Ukázky pro inspiraci

Níže naleznete nejčastější nastavení projektů a pod-projektů, se kterými se setkáváme.

1. příklad - Projektově pro úkoly a zakázky

V projektově máte první projekt jménem "1) Úkoly z porad". Do něj si zapisujete úkoly, tak jak na poradě vznikají. Když je úkol vyřešen, uzavíráte a přidáváte další. Tento projekt je vždy aktuálním seznamem úkolů.

Pod ním máte projekt pojmenovaný "2) Zakázky". Každou zakázku, kterou realizujete pak přidáváte jako další pod-projekt. Takto po kliknutí na projekty vidíte seznam všech zakázek, které realizujete.

Ukázková struktura projektů

A nakonec máte projekt pojmenovaný "3) Šablony". A pod ním jednu nebo více šablon zakázek. Nové zakázky zakládáte zakládáte ze šablon, které obsahují posloupnost úkolů, včetně termínů a řešitelů.

Výpis projektů je řazen dle abecedy, proto jsou hlavní projekty "prefixované", začínají číslem 1) ..., 2)... apod.

2. příklad - struktura dle oddělení

Pokud pracujete ve větší společnosti, je dobré založit hlavní strukturu dle oddělení. Například 1) Vedení, 2) Obchodní oddělení, 3) Marketingové oddělení, 4) Úsek řízení kvality, 5) Výroba, 6) Servis.

Struktura dle oddělení

Každý ředitel má ve svém oddělení roli manažer, může zakládat pod-projekty ve svém oddělení. Zaměstnanci vidí všechny projekty a úkoly v daném oddělení. Pokud se účastní projektu v jiném oddělení, zobrazí se jim jen tento projekt - jen projekty kterých jsou členem. V projektu dle své role vidí buď všechny úkoly, nebo jen 1 úkol, který je jim přiřazen nebo do kterého jsou zapojeni jako sledující.

Například každé oddělení může mít dále strukturu projektů a pod-projektů:

5) Výrobní oddělení
5.1) Úkoly z porad
5.2) Pracovní úkoly
Servisy
Incidenty
5.3) Interní projekty
23-001 Rozvoj výrobní linky
23-002 Kamerový systém
23-003 Transfer stroje B23

Základní struktura na míru

Další krok je na Vás. Nejsnáze začnete s papírem a tužkou. Začněte se základní strukturou a poté doplňte další pod-projekty. Co projekt, to seznam úkolů. Jakmile budete se strukturou spokojeni, skrze tlačítko Přidat projekt zadejte projekty a pod-projekty do aplikace.

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.