NápovědaChci se naučit ...
Jak reportovat

Jak reportovat

Možnosti reportování v Projektově jsou poměrně rozsáhlé. Máme reporty projektů, úkolů, odhadovaných a strávených časů, rozpočtů nebo Ganttův diagram ať už jednoho projektu nebo portfolia projektů.

Následující reporty jsou využívány často

Report úkolů v projektu

Nejsnazší je na stránce Projekty otevřít libovolný projekt a reportovat jen tento jeden projekt. Ať už jeho úkoly, myšlenkovou mapu úkolů, Ganttův diagram nebo rozpočet. Po otevření projektu skrze levé menu přepínáte pohledy na projekt.

Seznam úkolů a pod-úkolů v projektu

Pod tabulkou s úkoly je možnost Exportovat výpis úkolů do Excelu a do PDF.

Report portfolia projektů

Ve výpise projektů můžete kliknout na nadřazený projekt, na složku. Tím budete zobrazovat data z celé skupiny pod-projektů. Například pokud kliknete na složku "Zakázky", zobrazíte všechny realizované projekty.

Zde je vhodné použít seskupení dle projektu a v poli pro filtrování skrýt zvolit bez podúkolů.

Názvy realizovaných projektů jsou uvedeny v šedém oddělení, pod nimi jsou vypsané hlavní úkoly (fáze, etapy) včetně jejich stavu, termínů a stavu řešení.

Report projektů

Do tabulky si můžete přidat i zobrazení odhadovaných časů a součty strávených časů a mít takto report rozšířený o časové zdroje.

Reporty úkolů od kolegů

Pro zobrazení úkolů od kolegy klikněte v horním menu na Otevřené úkoly a ve filtračním poli přidejte jméno kolegy, volitelně zapněte opět seskupení dle projektu.

Pro zobrazení aktuálních úkolů přidejte filtr termín tento týden a starší.

Report úkolů konkrétního řešitele

Ganttův diagram portfolia projektů

Posledním častým reportem zobrazení Ganttova diagramu všech realizovaných zakázek nebo projektů. Postup je podobný jako výše při reportu portfolia projektů. Ve výpise projektů klikněte na nadřazenou složku pro zobrazení celé skupiny projektů a následně v levém menu rozklikněte Ganttův diagram.

Souběh portfolia projektů

Následně na Ganttove diagramu zvolte zobrazení Projekty a hlavní úkoly pro zobrazení jen hlavních fází/etap úkolů.

Ganttův diagram projektů a jejich etap

Nebo můžete zobrazit všechny projekty a jejich činnosti, ale vyfiltrovat si jen úkoly probíhající tento týden.

Pod diagramem je možnost jeho exportu do PDF nebo obrázku PNG.

Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.