NápovědaUživatelé
Projektové role uživatelů

Projektové role uživatelů

V aplikaci Projektově máte registrované uživatele. Jako manažer při zakládání nového projektu volíte projektový tým, který se na realizaci projektu bude podílet.

Každý uživatel vidí jen projekty, kterých je členem. Díky tomu můžete mít projekty sdílené s celou firmou, různými skupinami uživatelů nebo i soukromé.

Uživatele do projektů přidáváte v následujících rolích:

Manažer
 • Má v projektu neomezenou moc,
 • může měnit projekt jako takový, přidávat členy týmu, měnit úkoly, vidí strávené časy i rozpočty.
 • V projektu může být jeden nebo i více manažerů,
 • manažer může přidávat další projekty, ale jen jako pod-projekty projektu, kterého je manažerem. Například pokud je kořenový projekt jménem "Oddělení výroby" a do něj přidáte kolegu v roli Manažer, tak jen pod tímto projektem může přidávat podprojekty.
Člen týmu
 • Může vytvářet úkoly sobě i ostatním,
 • pokud dostane úkol od manažera, tak tento úkol nemůže nijak přeplánovat, smazat či uzavřít. Může jej jen označit jako vyřešený.
 • Vidí všechny úkoly v projektu,
 • může zapisovat a prohlížet strávené časy,
 • může zapisovat fixní náklady k úkolům, ale nevidí sekci finance.

Nejčastěji stačí nastavit vedoucí pracovníky jako manažery a ostatní jako členy týmu. Volitelně, pokud má někdo vidět jen své úkoly, tak jej přidat v roli externista.

Externista
 • To stejné jako Člen týmu,
 • člen týmu vidí všechny úkolu v projektu (například 20), Externista vidí jen své 2 úkoly, které řeší nebo sleduje.
 • Může zapisovat a prohlížet zapsané časy v projektu, ale jen ty, které sám zapsal.
Zákazník
 • Vidí všechny úkoly v projektu,
 • nevidí finance ani strávené časy, vidí jen "odhadované časy",
 • nemůže měnit úkol, je to role pro nahlížení a komentování.

Tabulka práv

Role Může zakládat, přejmenovat nebo archivovat projekty Může vytvářet úkoly Může mazat úkoly Vidí všechny úkoly v projektu
Manažer Ano Ano Ano Ano
Člen týmu Ne Ano Jen ty, které vytvořil. Ano
Externista Ne Ano Jen ty, které vytvořil. Ne, vidí jen ty které řeší nebo sleduje.
Zákazník Ne Ano Ne. Ano
Role Označit jako vyřešený Změnit termín Uzavřít Přesunout pod jiný úkol / projekt
Manažer - své úkoly Ano Ano Ano Ano
Manažer - úkoly ostatních Ano Ano Ano Ano
Člen týmu, Externista - své úkoly Ano Ano Ano Ano
Člen týmu, Externista - úkoly od manažera Ano Ne Ne Ne
Člen týmu, Externista - úkoly ostatních Ano Ne Ne Ne
Zákazník - jakýkoliv úkol Ne Ne Ne Ne

Nejste si v rolích jistí? Registrujte nového uživatele na svůj soukromý e-mail a vyzkoušejte jak projekty a úkoly vidí on.

Rozdíl mezi Členem týmu a Externistou

Člen týmu i externista mají stejná práva - pracují v aplikaci úplně stejně. Liší se jen viditelností. Člen týmu vidí celý projekt a všechny jeho úkoly (například 20 úkolů), Externista vidí jen úkoly které řeší nebo sleduje (například 3 úkoly).

Člen týmu i externista:
 • může vytvořit úkol sobě i ostatním
 • může změnit řešitele úkolu (který vytvořil i který dostal)
U úkolů, který člen týmu nebo externista vytvořil (je uveden jako autor):
 • může měnit termín
 • může uzavřít
 • může je smazat
U úkolů, které mu někdo zadal (zadal mu jej manažer nebo jiný člen týmu, externista):
 • nemůže měnit termín
 • nemůže uzavřít
 • nemůže je smazat
Příklad:
 • člen týmu dostane úkol (ať už od manažera nebo jiného člena týmu) s termínem do konce měsíce
 • tento úkol nemůže smazat, změnit mu termín ani uzavřít
 • může si tento úkol rozdělit do pod-úkolů, ty může delegovat
 • ale všechny termíny musí být do konce měsíce (nemůže si naplánovat dílčí úkol na konec roku)
 • a tento úkol může odškrtnout - označit jako vyřešený
Zdeněk Solnický
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.