Ganttův diagram

Ganttův diagram, používaný převážně v projektovém managementu, je jednou z oblíbených a velmi užitečných metod znázornění aktivit (úkolů nebo události) v čase.

Na levé straně diagramu je seznam aktivit a na vrchu je časová mřížka. Každá aktivita je zobrazena obdélníkem. Pozice a délka obdélníku odráží začátek, trvání a konec dané aktivity.

Zjednodušeně řečeno, Ganttův diagram vám ukazuje, co je potřeba provést (úkoly) a kdy (plán).

To vám umožňuje pohled na:

  • různé činnosti, které jsou v projektu,
  • kdy, který úkol začíná a končí,
  • na jak dlouho je který úkol naplánovaný,
  • kde a jak se úkoly navzájem překrývajím,
  • začátek a konec celého projektu.
Ganttův diagram
Henry Gantt neobjevil Ganttův diagram

Henry Gantt neobjevil Ganttův diagram

V roce 1910 Henry Gantt zveřejnil diagram, o kterém se od té doby říká Ganttův. Ale ve skutečnosti Henry Gantt neobjevil Ganttův diagram. První diagram tohoto typu použil Karol Adamiecki už v roce 1896.

První diagramy se malovaly tuší. Při každé změně se museli přepracovat, nebo vytvořit nové. Původní princip diagramu převzala bez velkých změn i moderní společnost. Od 80. let ho odborníci zpracovávají na počítači a svoje využití našel také jako součást programů pro projektové řízení.

Ganttův diagram v Projektově

Ganttův diagram vám umožní dohlédnout na vaše projekty a přizpůsobovat je. Poté je opravdu lehké porozumnět tomu, co děláte a jak je vše spolu propojené.

Ganttův diagram v Projektově
Úkol ve zpoždění - systém přepočítá následující začátky a termíny Úkoly nemusíte přesouvat po jednom, najednou můžete myší přesnout i celou skupinu úkolů.

Úkol ve zpoždění - systém přepočítá následující začátky a termíny

Z čeho jsou firmy při práci s Ganttovým diagramem nadšené? Pokud některý z úkolů je ve zpoždění, stačí na něj najet myší, kliknutím jej uchopit a posunout doprava.

S funkcí drag and drop si tímto jednoduchým způsobem upravíte termín a Projektově automaticky nastaví začátky a konce následujících úkolů.

Je to velmi pohodlný způsob jak pracovat efektivně a vyhnete se zdlouhavému překlikávání a přepisování jednotlivých úkolů.

Úkoly nemusíte přesouvat po jednom, najednou můžete myší přesnout i celou skupinu úkolů.

Po skončení úprav stačí změny nad Ganttovým diagramem uložit.

Kdo je jak vytížený?

V průběhu projektu je běžné, že manažeři, nebo členové týmu pracují na více projektech současně. Stává se, že se projekty navzájem překrývají a je pro správné nastavení vytížení týmu důležité tuto informaci zjistit.

Kdo je jak vytížený?
Krize kapacit? Jak ošetřit úzké hrdlo?

Krize kapacit? Jak ošetřit úzké hrdlo?

Když řídíte více projektů, je klíčové najít "úzké hdrlo". Specialistu, bez kterého projekt není možné posunout dále, nebo stroj, který je potřebné optimálně využít.

Tyto kritické místa je potřebné naplánovat tak, aby mezi projekty na sebe plynule navazovaly. Následně okolo nich je možné naplánovat ostatní projektové činnosti.

V Projektově na to v Ganttově diagramu můžete využít filtr na úkoly.

Co se stane, když se tento úkol zpozdí?

V Ganttově diagramu můžete myší úkoly, nebo celý projekt, lehce posunout bez uložení. Takto se vám zobrazí změny se všemi souvislostmi.

Co se stane, když se tento úkol zpozdí?

Vytvořili jsme pro vás online Ganttův diagram, který vám umožní:

Ganttův diagram, používaný převážně v projektovém managementu, je jednou z oblíbených a velmi užitečných metod znázornění aktivit (úkolů nebo události) v čase.

Na levé straně diagramu je seznam aktivit a na vrchu je časová mřížka. Každá aktivita je zobrazena obdélníkem. Pozice a délka obdélníku odráží začátek, trvání a konec dané aktivity.

Zjednodušeně řečeno, Ganttův diagram vám ukazuje, co je potřeba provést (úkoly) a kdy (plán).

  • rychle a jednoduše získat přehled nad projektem,
  • přesouvat a přizpůsobovat úkoly pomocí drag and drop myší,
  • sledovat plnění projektu v čase,
  • exportovat graf do PNG anebo PDF formátu.

Kateřina Čermáková

Axa Assistance

„Dnes má každý jednoduše dostupný přehled, na čem pracuje, všechny projekty máme na jednom místě s přehledně přiřazenými úkoly,”

Vyzkoušejte na 14 dní zdarma a bez instalace