Plán vývoje pro rok 2017

V Projektově.CZ nezahálíme. K novým vylepšením nás inspirujete Vy. Nahlédněte pod pokličku vývoje našeho systému

Součástí služby projektově není jen její využívání, ale i zajištění jejího provozu a uživatelská podpora. Aplikaci aktivně vyvíjíme, opravujeme chyby a přidáváme nové funkce a vylepšení. Vaše připomínky zpracováváme hned, nebo je zahrneme do našeho ročního plánu vývoje.


Letos jsme se poprvé rozhodli plán vývoje publikovat. Myslíme na Vás a naši aplikaci vyvíjíme na základě Vašich připomínek komplexně a s dlouhodobým výhledem.

Naše cesta za dokonalejším Projektově.CZ

Naši programátoři v průběhu roku standardně řeší opravy chyb, události nahlášené na podporu a úpravy na míru. Zároveň pracují i na vývoji aplikace dle plánu.

Plán níže bohužel nemá přesné termíny, protože se jedná o vývoj, kde předem neznáme rozsah. Přesto máme témata rozdělená do zhruba měsíčních celků. V každém měsíci se snažíme vybrat ty nejpřínosnější podněty a zapracovat je.

Q1/2017 - Jaro. Konec čekání a hledání.

  • První kvartál roku pracujeme na velkých změnách uvnitř aplikace, které mají zrychlit aplikaci a práci s úkoly. Sbohem čekání na otevírání úkolů a nebo na dlouhé načítání výpisů. Nově se tak děje prakticky okamžitě.
  • Dílčími vylepšeními jsou například snadné filtry a jejich našeptávač nebo opakované úkoly (například každé pondělí co 2 týdny).
  • Cílem je odstranění duplicity v "beta verzi" a standardních výpisů úkolů.

Q2/2017 - Léto. Jednoduše s mobilem v ruce.

  • Mobilní aplikace pro telefony Android je šikovná, ale aplikace pro iOS už dlouho zoufale chybí. Stávající aplikaci nám naprogramoval dodavatel a bohužel ji nejsme schopni aktivně vlastními silami vyvíjet. Za aplikaci pro iOS jsme u jiného dodavatele utratili podstatnou částku, výsledek jsme nakonec ani nemohli publikovat.
    Proto jsme v prosinci minulého roku položili základy nové mobilní aplikace, kterou programujeme vlastními silami.
  • Tím, že aplikaci vyvineme sami, jsme schopni do ní pružně zapracovávat připomínky a podněty. Zároveň ji můžeme "vymazlit" tak, aby se stala každodenním pomocníkem.
  • S mobilní aplikací úzce souvisí notifikace a upozornění. Také nechceme být zahlceni e-maily. Cílem je otevřít si Projektově (ať už na počítači nebo v mobilu) a vše týkající se projektů vyřídit zde.
  • V létě se také zaměříme na výpis projektů, rozšíříme jej o volitelné sloupce jako jsou například počty otevřených/uzavřených projektů nebo hlavičky členů týmu.

Q3/2017 - Podzim. Více informací na Mé stránce a nový Ganttův diagram.

  • Následně bychom rádi otevřeli stávající části aplikace a zapracovali do nich sesbírané podněty.
  • Upravíme Mou Stránku tak, aby si na ni každý mohl nakliknout vlastní reporty (např úkoly kolegů, tabulka s vytížením, prioritní úkoly).
  • [v testování] Naprogramujeme nový Ganttův diagram, ve kterém bude vidět kritická cesta a kde obdélníčky úkolů bude možné myší roztahovat a přesouvat je.

Q4/2017 - Zima. Myšlenková mapa a kalendář.

  • Aktualizujeme myšlenkovou mapu, dodáme do ni vizualizaci vazeb mezi úkoly.
  • [v testování] A zapracujeme na kalendáři, ať je šikovnější nejen ten v aplikaci, ale také jeho integrace s Google Kalendářem/outlookem.

Plán pro rok 2018

  • GDPR
    - Projektově je v souladu s nařízením GDPR
  • správa uživatelů
    - na jednom místě je možné snadno spravovat uživatele a hromadně je přidat do projektů
  • Modul kapacity a vytížení týmu
    - na Mé stránce je možné si zobrazit grafy s vytížením členů týmů a projektů.
  • Chytré šablony projektu
    - projekty je možné zakládat ze šablon. Při zakládání si sami zvolíte začátek nebo konec projektu a systém dopočítá začátky a termíny projektů
  • Vlastní pole
    - k úkolům a projektům je možné přidávat libovolné vlastní pole tak, aby například vznikla úvodní karta projektu s jeho základními informacemi. Ty je možné také zobrazit ve výpise projektů.
  • Průvodce začátky
    - byl dodán nový průvodce, skrze kterého je možné snadno založit první projekty a přizvat kolegy.
  • Vlastní avatary
    - ať už se jedná o zvolení vlastní barvy nebo nahrání vlastní fotky
  • Úpravy vázající se na "delegování úkolu"
    - byly přidány různé drobné vylepšení tak, aby se zadaný úkol nemohl ztratit. Například, pokud přesouváte úkol do projektu, kterého řešitel není členem, Projektově vás upozorní a kliknutím kolegu přidáte do projektu v roli Externisty, kdy vidí v celém projektu jen tento úkol.
  • Dodána notifikace při uzavření předcházejícího úkolu
    - jakmile máte projekt, ve kterém jsou úkoly spojené vazbami (jeden úkol předchází druhému), tak jakmile je možné na úkolu začít pracovat, systém zašle notifikaci.
  • Přepracovaný výpis projektů
    - Projektově je stavěné na uřízení desítek projektů paralelně. U velkých klientů jsou evidovány i stovky projektů běžících zároveň, přepracovali jsme výpis projektů tak, aby se s ním i v takovém případě pracovalo s přehledem.
  • Externí sledující
    - dostali jsme řadu podnětů, abychom povolili zapojení zákazníků aniž by měli přístup do systému. S externími sledujícími stačí připojit k úkolu e-mailovou adresu a se zákazníkem takto komunikovat přes Projektově. Veškerá e-mailová komunikace je bez jakéhokoliv dalšího nastavení automaticky připojena k úkolu, zákazník má přístup k náhledu úkolu, ve kterém vidí název úkolu, popis a své komentáře.
  • Optimalizace a zrychlení
    - i když během měsíce vytvoříte a uzavřete přes 2 000 úkolů, Projektově to s přehledem zvládne. Aby použití bylo hladké a efektivní, nahráli jsme a průběžně nahráváme řadu optimalizací pro zlepšení výkonu aplikace.
  • Německý jazyk
    - mimo češtiny, slovenštiny a angličtiny je možné používat aplikaci i v němčině.

Pracujeme na / v testování:

  • nový Ganttův diagram s podporou drag n drop přesouvání úkolů a projektů
  • filtrování projektů, řízení portfolia projektů
  • modulu zápisu z porad - s Projektově na poradě procházíte úkoly, uzavíráte vyřešené, zadáváte nové. S novým modulem snadno vytvoříte na konci porady zápis obsahující provedené změny.

Plán pro rok 2019

Projektově vyvíjíme pro snadné řízení projektů. Pro přehledné řízení firmy, projektů a úkolů. Projektově řeší oblast řízení projektu s pomocí projektového řízení. To vychází z projektu s úkoly, termíny a zdroji, které jsou k dispozici, a v tomto rozmezí trojimperativu projektového řízení usnadňujeme práci manažera tak, aby byly všechny jeho projekty úspěšné.

V nadcházejícím roce vylepšíme vizualizaci a práci s vytížením týmu, mobilní aplikaci a celkově notifikace nad projekty a úkoly.Máte k systému podněty a nápady ke zlepšení? Kdykoliv nám je zašlete přes live-chat podporu v pravém dolním rohu obrazovky. Podněty sbíráme a dle nich systém vyvíjíme.

Chcete rozsáhlejší úpravu, kterou potřebujete dříve? Domluvíme se na změnovém požadavku, pošleme Vám nabídku a v daném termínu úpravu za přiměřenou cenu dodáme.

Záložky

Projektově.CZ s.r.o. je ostravská společnost, která dlouhodobě spolupracuje s univerzitou Vysoká škola báňská v Ostravě. Ve spolupráci s odborníky na projektové řízení, ať už z akademických řad nebo od partnerských firem, poskytuje nástroj pro přehledné řízení firmy, projektů a úkolů.